“ลานีญา-มนุษย์” ตัวแปร “ภัยพิบัติ” ทุบสถิติความถี่-รุนแรง

วารีพิโรธที่กำลังถล่มกรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังเผชิญหายนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับภูมิอากาศรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น