“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รมต.ศึกษา…สร้างครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่45,000 คน – รื้อระบบสอบวิทยฐานะ ล้างงานขยะ – ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้องไม่เถรตรง

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์”จากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเป็นรมต.ศึกษา เปลี่ยนวิธีคิด… รื้อนโยบายไม่ตัดเสื้อตัวเดียว เร่งสร้างครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่-ปรับระบบสอบวิทยฐานะ ล้างงานขยะ-ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้องไม่เถรตรง ชี้คนไม่ใช่หมากรุกที่บังคับให้เดินได้