22 ปีคดีปั่นหุ้น KMC “กฤษดามหานคร” ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก-ปรับ “สุรีย์ สรรค์ศิริกุล – ชมพูนุท ปิ่มหทัยวุฒิ”

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ศาลฎีกามีคำพิพากษาลงโทษนางสาวสุรีย์ หรือรวิ สรรค์ศิริกุล จำคุก 1 ปี และปรับ 333,333.33 บาท และนางชมพูนุท ปิ่มหทัยวุฒิ จำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 500,000 บาท โทษจำคุกไม่รอการลงโทษ กรณีร่วมกับผู้อื่นสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) (KMC)