คดีคัดลอกข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องคดีหมื่นประมาท ระบุ”วิลเลี่ยม แอลลิส”คือผู้เขียน

คดีหมื่นประมาทคัดลอกข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” แพ้ทั้ง 2 ศาล ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง ระบุ”วิลเลี่ยม”คือผู้เขียน