รัฐบาลสั่งธ.ก.ส.จัด 2.6 หมื่นล้าน ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว ชาวนาเหนือ – อิสาน หอมมะลิตันละ 12,900-13,500 บาท ปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท/ราย

รัฐบาลสั่งธ.ก.ส.จัด 2.6 หมื่นล้าน ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว ชาวนาเหนือ – อิสาน หอมมะลิตันละ 12,900-13,500 บาท ปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท/ราย