ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์–ข้อสอบ O-Net ทำมึนอีกแล้ว!! และ สามเณรหน้าสวย ออกสื่อเฟซบุ๊ค

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 10-16 ก.พ.2556 –ข้อสอบ O-Net ทำมึนอีกแล้ว!! และ สามเณรหน้าสวย ออกสื่อเฟซบุ๊ค

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ – ข้อสอบ O-NET งงกันทั้งเด็กและผู้ปกครอง

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 19 – 25 ก.พ. 2555 – ข้อสอบ O-NET งงกันทั้งเด็กและผู้ปกครอง