โทรศัพท์จากคนที่เราไม่รู้จัก

การขายข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในบ้านเรา ตราบนั้นปัญหาของการนำเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้หรือหาประโยชน์ก็คงมีอยู่ต่อไป ข้อมูลของเราก็เหมือนของสาธารณะ ผู้ที่เก็บข้อมูลของเราไปก็ไม่ต้องดูแลรักษาระแวดระวังอะไร จะเอาไปหาประโยชน์ในทางใดก็ได้ กฎหมายยกร่างกันมาเป็น 10 ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จออกมาเป็นกฎหมายเสียที ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกเมื่อไรสิทธิของประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ จะได้รับการคุ้มครองเสียที