รายงานติดตามความโปร่งใสโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เดือน สิงหาคม 2560 : 9 เดือนงบปี’60 อันดับหนึ่งเป็นใครกันบ้าง

รายงานติดตามความโปร่งใสโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เดือน สิงหาคม 2560 : 9เดือนงบปี’60 อันดับหนึ่งเป็นใครกันบ้าง