ทีดีอาร์ไอเสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่ : “10 ปี ทศวรรษแห่งการเพิ่มผลิตภาพ-ขายปัญญา” รัฐบาลต้องจุดให้ติด

ทีดีอาร์ไอ เสนอรัฐบาลประกาศให้ 10 ปีจากนี้ไปเป็น “ทศวรรษแห่งการเพิ่มผลิตภาพ” และต้องเร่งแก้ปัญหาการลงทุนวิจัยและพัฒนา ด้วยการเพิ่มเงิน เพิ่มคน และเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย เผยที่ผ่านมาเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อน R&D น้อยมาก ทำให้รัฐสูญเสียเงินด้านนี้เพียง 440 ล้านบาทต่อปี แต่สูญเสียเงินกับมาตรการรถคันแรก 92,000 ล้านบาท และมาตรการบีโอไอถึง 280,000 ล้านบาท