ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในรอบสัปดาห์…”ขนบงมงาย” จาก ปราบดา หยุ่น และเทรนด์ท่าถ่ายรูป “คุกเข่าทีโบว์”

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชี่ยลมีเดียในรอบสัปดาห์ 22-28 มกราคม 2555……..”ขนบงมงาย” จาก ปราบดา หยุ่น