เปิดกลยุทธการคลัง ซุกหนี้ประชานิยม ซุกหนี้ประเทศ

เปิดกลยุทธการคลัง ซุกหนี้ประชานิยม ตั้งงบขาดดุล-เข็นกฏหมายใหม่ก่อหนี้เพิ่ม-โยกเงินส่วนราชการตั้งงบกลาง-หั่นงบชำระต้นเงินกู้-โยนหนี้ FIDF ไป ธปท. -สั่งแบงก์รัฐปล่อยกู้