“ซูซี ปุดจิอาสตูติ” โอชินแดนอิเหนาผู้กล้ากระตุกหนวดมังกร

ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนี้ต้องสูญเสียรายได้จากการถูกลักลอบจับปลาในน่านน้ำถึงปีละ 25,000 ล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขจริงคงจะสูงกว่านั้นมาก ขณะที่ชาวประมงท้องถิ่นมีแต่ลดลงเนื่องจากจับปลาได้น้อยลงจนไม่พอกินพอใช้ ไม่สามารถสู้กับเรือประมงขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านได้ แถมการส่งปลาก็ยังมีปัญหาเนื่องจากเป็นประเทศหมู่เกาะ เต็มไปด้วยภูเขาสูง ในฐานะเจ้ากระทรวงประมง เธอวางแผนจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อปราบปรามขบวนการออกใบอนุญาตปลอมให้สามารถจับปลาในน่านน้ำ คู่ขนานไปกับการผลักดันให้แดนอิเหนาก้าวขึ้นมาเป็นตลาดการประมงใหญ่ที่สุดในเอเชีย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล เธอยังวางแผนจะเปิดโรงเรียนสอนด้านการประมงใหม่อีกอย่างน้อย 10 แห่งในช่วง 5 ปีข้างหน้า