“หม่อมอุ๋ย” เคาะประมูล 4G สิงหาคมนี้ ตั้งคณะทำงานเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างบรอดแบนด์แห่งชาติ Data Center

“หม่อมอุ๋ย” เคาะประมูล 4G เสร็จสิงหาคมนี้ ตั้งคณะทำงานเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างบรอดแบนด์แห่งชาติ– Data Center – หนุนการค้าผ่านสื่อดิจิทัล – สร้างระบบเรียนรู้ตลอดชีวิต