ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “การรวมตัวของกลุ่มหน้ากากขาว” และ “ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ กับโชว์ของสิทธัตถะ เอมเมอรัล”

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียในรอบสัปดาห์2–8 มิถุนายน 2556 -“การรวมตัวของกลุ่มหน้ากากขาว” และ “รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ กับโชว์ของสิทธัตถะ เอมเมอรัล”