ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IEC กับพวกรวม 25 ราย ร่วมกันกระทำผิดโดยทุจริต – แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ คาดบริษัทเสียหาย 200 ล้าน

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IEC กับพวกรวม 25 ราย กรณีร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทำให้บริษัทเสียหายเบื้องต้น 200 ล้านบาท