เราเรียนรู้อะไร จากการเจาะลึกหนี้ครัวเรือนไทยผ่านข้อมูลใหญ่เครดิตบูโร

เราเรียนรู้อะไร จากการเจาะลึกหนี้ครัวเรือนไทยผ่านข้อมูลใหญ่เครดิตบูโร เมื่อครัวเรือนก่อนเป็นหนี้ เมื่อครัวเรือนเป็นหนี้ และเมื่อครัวเรือนติดอยู่ในวงจรหนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การรับมือกับภาระหนี้ครัวเรือนของไทยอย่างไร