แกะงบประมาณ 10 ปี รายจ่ายอื่นๆ เพิ่มสูงสุด 19% ดูงานต่างประเทศเยอะสุด

แกะงบรายจ่ายรัฐบาลย้อนหลัง 10 ปี หมวดรายจ่ายอื่นๆเพิ่มสูงสุด 19 % เมื่อเจาะไส้ในพบรายจ่ายเดินทางดูงานต่างประเทศเพิ่มมากที่สุด