สิ่งที่ควรรู้เมื่อกลับบ้านหลังน้ำลด ฟื้นฟูอย่างปลอดภัย ปลอดโรค

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ผู้คนเริ่มกลับเข้าบ้านหลังต้องระเหเร่ร่อนหนีน้ำ มีเกร็ดน่ารู้สำหรับฟื้นฟูบ้านอย่างปลอดภัยหลังน้ำลด