ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต หมดยุค “ช่างปะผุ” สู่ “ทุนข้อมูล ทุนทางความรู้”

การพัฒนาเมือง ต้องเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ ว่าอยากเป็นเมืองแบบไหน แล้วก็ต้องเลือกแบบโดยคนทั้งเมือง ไม่ใช่นายกฯ ท้องถิ่นเป็นคนเลือก เมื่อได้วิสัยทัศน์แล้วก็มาดูว่าหากจะเป็นเมืองเกษตร จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้ววางแผนเพื่อทำไปทีละอย่างให้สำเร็จ