สำรวจราคาห้องพักโรงพยาบาลไหนแพงสุด 68,000 บาท/คืน

โรงพยาบาลเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มีจำนวนเตียงรวมมากที่สุดในไทยคือ 8,927 เตียง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศ และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบริการห้องพักสูงที่สุดในประเทศเช่นเดียวกัน