ผลศึกษาสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงของอพท. ข้อสรุปเส้นทาง-ที่ตั้งสถานี-ระบบแบบเก๋ง 8 ที่นั่ง

หลังการดำริจะสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงตั้งแต่ปี 2525 ได้มีการศึกษามากว่า 30 ปี ล่าสุดผลศึกษาสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ข้อสรุปเส้นทาง-ที่ตั้งสถานี-ระบบแบบเก๋ง 8 ที่นั่ง