สแกนพาสปอร์ต กมธ. (5) : จ้างบริษัทผีจัดทัวร์หรู -ไม่ส่งผลดูงาน นักวิชาการชี้ใช้เงินภาษีเหมือนเป็นสวัสดิการส่วนตัว

สแกนพาสปอร์ต กมธ. (5) : ส่วนใหญ่ไม่รายงานผล -จ้าง บริษัทผี จัดทัวร์หรู นักวิชาการชี้ใช้เงินภาษีเหมือนเป็นสวัสดิการส่วนตัว