โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กรณีตัวอย่าง”อีไอเอ”ที่แก้ไขได้แม้อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ชี้คำพิพากษาศาลปกครองในคดีอีไอเอกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่อนุญาตให้ กฝผ. สามารถแก้ไขอีไอเอได้หากมีมาตรการที่มีมาตรฐานละเหมาะสมกว่านั้น แสดงให้เห็นว่าอีไอเอสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา และแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการฟ้องร้องก็ไม่ต้องรับผิดหากศาลเชื่อว่าอีไอเอฉบับใหม่มีมาตรฐานและเหมาะสมกว่า ซึ่งคำพิพากษานี้เป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้เจ้าของโครงการพ้นผิดฐานไม่ปฏิบัติตามอีไอเอ