โครงการบริหารจัดการน้ำฯ 3.5 แสนล้าน เริ่มแล้ว “6 กลุ่มบริษัท” ผ่านเข้ารอบ

โครงการบริหารจัดการน้ำฯ 3.5 แสนล้าน เริ่มแล้ว “6 กลุ่มบริษัท” ผ่านเข้ารอบ คาดตัดสินคัดเลือกรอบสุดท้ายได้ภายใน 3 เดือน และเริ่มกู้เงินได้เมษายนนี้