ชัยชนะของ “เด็กบ้านเรียน”: ย้อนรอยคำพิพากษาว่าด้วยบรรทัดฐาน “สิทธิของผู้เรียน”

ชัยชนะของ “เด็กบ้านเรียน”: ย้อนรอยคำพิพากษาว่าด้วยบรรทัดฐาน “สิทธิของผู้เรียน”

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยถอนตัวจากทุกคณะกรรมการกระทรวงศึกษาฯ – แก้ปัญหาไม่คืบหน้า

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) แถลงถอนตัวออกจากคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชุมชน และคณะทำงานพัฒนาการศึกษาทางเลือกในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หลังทำงานร่วมกันมานานแล้วพบว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาทางเลือกได้และการทำงานไม่มีความคืบหน้า พร้อมเสนอกลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาได้จริงโดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการมาทำงานร่วมด้วย