อย่าลืม “คนดี” เวลาพัฒนาสังคม

“คนดี” หรือกฎหมายดีที่ทำให้บ้านเมืองดี? สิ่งไหนที่สามารถเบนเข็มสังคมจากความเห็นแก่ตัวไปสู่จุดหมายของส่วนรวมได้?คำถามสั้นๆ นี้ผ่านการขบคิดโดยนักปราชญ์และนักปกครองจำนวนนับไม่ถ้วนมาแล้วหลายพันปี คำถามข้างต้นที่ถามว่าคนดีหรือกฎหมายดีที่ทำให้สังคมดีนั้นไม่ใช่คำถามที่ดีที่สุดเสียทีเดียวเพราะว่าผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งที่จะยกระดับส่วนรวมได้ดีที่สุดจะมาจาก “ความเข้าขา” กันระหว่างคนกับกฎหมายมากกว่าการตัดสินฟันธงว่าแนวคิดไหนถูกต้องกว่ากัน