พล.อ. ธีรชัย นาควานิช

ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ธีรชัย นาควานิช หรือ บิ๊กหมู ผู้บัญชาการทหารบก , เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นบุตรคนรองของพล.ต. ธวัชชัย นาควานิช กับหม่อมราชวงศ์พิศวาส ดิศกุล นาควานิช มีพี่น้อง 3 คนคือ พล.ต.หญิง มนัสสวาสดิ์ อานุภาพ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม พล.ต. ปิยวัฒน์ นาควานิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พัน.อ. วุฒิชัย นาควานิช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รุ่นที่ 15 รุ่นเดียวกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ,พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ , นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อดีตพระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 • และเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 รุ่นเดียวกับ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

การทำงาน

 • พ.ศ. 2550 เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2551 รองแม่ทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2552 รองแม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2553 แม่ทัพน้อยที่ 1
 • พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 • พ.ศ. 2555 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2556 แม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2558 ผู้บัญชาการทหารบก

 

ข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org

ที่มาภาพ : www.talkdara.com

Homepage: