พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันพล.ร.อ.รณงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตำแหน่งก่อนหน้านี้คือผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือสืบต่อจาก พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ประวัติ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2496 

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13)
 • และโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 70 (นร.70) 

 

การทำงาน: ข้าราชการทหาร

 

 • นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงคีรีรัฐ หมู่เรือที่ 1 กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือเรือตรวจการณ์ 15 หมู่เรือที่ 6 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • รักษาราชการต้นปืนเรือหลวงปราบปรปักษ์ หมู่เรือที่ 5 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ 3 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือเรือหลวงตาปี หมู่เรือที่ 1 กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายธงรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • รักษาราชการ นายทหารคนสนิทรองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้บังคับหมู่เรือที่ 4 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และรักษาราชการผู้บังคับการเรือหลวงวิทยาคม หมู่เรือที่ 4 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และรักษาราชการรองผู้อำนวยการกองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงอีกตำแหน่งหนึ่ง
 • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/โรม และรักษาราชการผู้ช่วยทูตผ่ายทหารไทย/โรม
 • รองเสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • เสนาธิการกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ
 • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธการ
 • รองเสนาธิการทหารเรือ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 49

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) เรียกประชุมผู้แทนรัฐบาล,วุฒิสภา, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์, นปช. และ กปปส. ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อหาข้อสรุปในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บัญชาการเหล่าทัพ จึงประกาศกระทำรัฐประหารในที่ประชุม และควบคุมตัวผู้เข้าร่วมประชุม ยกเว้นตัวแทนวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนำตัวไปยังกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งใช้เป็นกองบัญชาการของ คสช.

 

ต่อมามีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งพล.ร.อ.ณรงค์ มีรายชื่ออยู่ใน คสช. ฐานะรองหัวหน้าคสช.

 

และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 122/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 โดยให้แต่งตั้งบุคคลตามประกาศ ฉบับที่ 122/2557 ขึ้นมาแทน และให้สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศลงวันที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2557 ซึ่งพล.ร.อ.ณรงค์ ก็ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม

 

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามรายนามในคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งระบุชื่อพล.ร.อ.ณรงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อมูลจาก http://www.kruwandee.com/news-id11136.html และhttp://th.wikipedia.org/

ภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140713/592867/รองหน.คสช.ลุยพื้นที่วางกรอบแก้ปัญหารุกที่อุทยานฯ.html

Homepage: