ThaiPublica > Events > ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 : “ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?”

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 : “ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?”

14 พฤศจิกายน 2012


การประกาศเดินหน้า นโยบาย “จำนำข้าว” ของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” จะช่วยแก้ไขปัญหาชาวนาได้จริงหรือ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้ตกอยู่กับชาวนาจำนวนมากจริงหรือ ที่สำคัญ ชาวนาทุกคนเป็นคนจนทั้งหมดหรือไม่ และการยอมขาดทุนเพื่อช่วยชาวนาตามที่รัฐบาลบอก เชื่อได้หรือไม่ และเงินที่จ่ายไปในโครงการนี้คุ้มหรือไม่เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ การดำเนินงานของรัฐบาลรอบคอบและเชื่อได้แค่ไหน นโยบายนี้จะเป็นการโกหกอีกหรือไม่

คำถามเหล่านี้สามารถถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้บนข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อหาคำตอบเหล่านั้น สำนักข่าวไทยพับลิก้า ได้จัดเสวนา ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม VIC 3 พหลโยธิน ซอย 3

โดยวิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ดำเนินรายการโดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป้ายคำ :