Data Driven Society

54 ข่าวในคอลัมน์นี้


คิด 80/20

การมี mental model ที่หลากหลายช่วยให้เราคิดได้รอบคอบ มองปัญหาได้ครอบคลุมหลายมุม หนึ่งใน mental model ที่อยากแนะนำวันนี้ก็คือ กฎ 80/20

DDD (Dialogue & Deliberative Democracy) จากบทสนทนาเป็นบทอภิปรายแบบประชาธิปไตย

หากมีกระบวนการที่ทำให้คนที่มีหลากหลายความคิด มาร่วมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย (Deliberation) และสร้างการมีส่วนร่วมกันก็จะดีไม่น้อย นี่จึงเป็นที่มาของการอภิปรายแบบประชาธิปไตย (Deliberative Democracy)

เข้าใจหลายศาสตร์ เข้าใจสังคม เพื่อแก้ปัญหาโลกที่ซับซ้อน

เข้าใจหลายศาสตร์ เข้าใจสังคม เพื่อแก้ปัญหาโลกที่ซับซ้อน เป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้ เพราะถือเป็นปัญหาและอุปสรรคหลักที่เรากำลังเผชิญอยู่

Data Labeling งานเสริมยุคใหม่ สอน AI ด้วยข้อมูล

ในยุคที่งาน AI/ML มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น งาน Data Labeling Service จึงมีความต้องการในการจ้างงานที่สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทในประเทศไทยที่เราจะมีธุรกิจลักษณะนี้เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ภาพสะท้อนของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Reflection on Data Driven Society)

ภาพสะท้อนของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพราะผมเชื่อว่าปัญหาหลายอย่างสามารถแก้ไขหรือทำให้ดีขึ้นได้ ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำข้อมูลมาแชร์ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความเข้าใจให้แก่กัน จนนำไปสู่การสังเคราะห์ และริเริ่มแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา

สร้างผลลัพธ์ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยศาสตร์ในการออกแบบองค์กร

เราอยู่ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้รวดเร็ว การมีรูปแบบทีมและองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จะช่วยทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้รอบด้าน ลดความผิดพลาดของ AI

การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI นั้น มีความก้าวหน้ารวดเร็วเกินกว่ากฎระเบียบจะตามได้ทัน และยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีนี้ มีความสามารถในการตัดสินใจเองได้และอาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม

จะทำอย่างไร เมื่อ AI ทำงานผิดพลาด?

ในบทความนี้ผมขอสรุปสาเหตุและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการทำงานของ AI โดยทาง MITRE หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานกับภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมไว้

หลักการ 345 สร้างประสิทธิภาพองค์กรด้วย DevOps

หลักการ 345 ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนให้ได้มากที่สุด

Data Mesh Platform ความหวังในการแชร์ข้อมูลร่วมกันในอนาคต

ปีที่ผ่านมามีกระแสเกี่ยวกับ Data Lake หรือ การรวบรวมข้อมูลไว้ที่คลังเก็บข้อมูลกลาง ซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลได้ทุกชนิด แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก อ่าน 5 ปัญหา ทำไมยังไม่สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้

Organizational Resilience องค์กรที่ใช้ความยืดหยุ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ

ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ตระหนักมากขึ้นว่าเราคิดแบบเดิมแค่เอาตัวเองให้รอดไม่ได้แล้ว เราทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าเราสามารถทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้กับองค์กรต่าง ๆ ก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยฟื้นฟูได้เร็ว

ปรับวิธีสู่แนวความคิดแบบยืดหยุ่น (Resilience Thinking)

การแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อน ทำให้ผมคิดว่า เราคงมาถึงจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของทั้งองค์กร สังคม และกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับภาวะแปรปรวน (disturbance) ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

1 2 3 5