Data Driven Society

45 ข่าวในคอลัมน์นี้


Data Mesh Platform ความหวังในการแชร์ข้อมูลร่วมกันในอนาคต

ปีที่ผ่านมามีกระแสเกี่ยวกับ Data Lake หรือ การรวบรวมข้อมูลไว้ที่คลังเก็บข้อมูลกลาง ซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลได้ทุกชนิด แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก อ่าน 5 ปัญหา ทำไมยังไม่สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้

Organizational Resilience องค์กรที่ใช้ความยืดหยุ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ

ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ตระหนักมากขึ้นว่าเราคิดแบบเดิมแค่เอาตัวเองให้รอดไม่ได้แล้ว เราทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าเราสามารถทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้กับองค์กรต่าง ๆ ก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยฟื้นฟูได้เร็ว

ปรับวิธีสู่แนวความคิดแบบยืดหยุ่น (Resilience Thinking)

การแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อน ทำให้ผมคิดว่า เราคงมาถึงจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของทั้งองค์กร สังคม และกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับภาวะแปรปรวน (disturbance) ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

โลกที่เปลี่ยนไปหลัง COVID-19

ในช่วงเวลานี้ที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ของ COVID-19 และข่าวสารอีกมากมายที่ต้องรับรู้ จนบางครั้งทำให้เราหดหู่และเกิดคำถามในใจว่า เมื่อไหร่สถานการณ์นี้จะจบลงเสียที แต่ในทางกลับกัน อยากให้ลองมองอีกมุมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกของเราอย่างไร

ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ ภาค 2

ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ เป็นการรวบรวมคำถามที่มักจะถูกถามหรือขอคำปรึกษาบ่อยๆ เกี่ยวกับการนำข้อมูล (data) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence/ AI) ไปใช้ในบริษัทหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ

ในบทความ “ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ ” อยากจะนำคำถามที่ถูกถามบ่อยเหล่านั้น รวมถึงคำตอบจากประสบการณ์มาแชร์ให้กับผู้อ่านทุกคน เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ควรศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวนำไปปรับใช้ในธุรกิจ

รอยร้าวของ AI เมื่อจีนกับอเมริกาทะเลาะกัน

สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเอไอในระดับโลก จริงๆ แล้วความเป็นผู้นำด้านงานวิจัยและพัฒนาเอไอที่ดี ควรจะต้องร่วมมือกันคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการออกแบบและการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสังคมโลกเป็นสำคัญ

แนวคิดในการนำเอไอมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล

บทความนี้ผมอยากนำเสนอแนวคิด (mindset) หรือคำถามที่ผู้อ่านควรตระหนัก เมื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการดูแลคุณภาพของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลอะไรก็ตามควรมีกระบวนการที่คอยดูแลคุณภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance)

เตรียมรับมือกับภัยคุกคามของ Deepfake

ดีปเฟก (deepfake) คืออีกหนึ่งรูปแบบของการปลอมแปลงเนื้อหาตั้งแต่ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งบทความ เช่น การตัดต่อใบหน้าของดาราไปใส่ในวิดีโออนาจาร การปลอมแปลงวิดีโอที่ทำให้คนพูดประโยคที่ต่างจากวิดีโอต้นฉบับ การปลอมแปลงเสียง และการเขียนข่าวลวงที่ทำให้ประชาชนเชื่อถือ ซึ่งผลงานที่ดีปเฟกสร้างขึ้นนั้นมีความแนบเนียน สมจริง ยากที่คนไม่เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถแยกแยะเองได้

เลี้ยงลูกให้ใช้ชีวิตกับ AI

การเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในประเทศได้ หลายๆ คนอาจคิดว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา

Data & AI เพื่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (Data & AI for Social Good)

Data & AI เพื่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (Data & AI for Social Good) ทุกวันนี้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) และผลกระทบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

AI Ethics by Design แนวทางการออกแบบ AI ที่คำนึงถึงจริยธรรม

ในอนาคตเราจะอยู่ในสังคมที่มี AI algorithm ที่หลากหลายและแพร่หลายในชีวิตประจำวัน โดย AI จะทำงานใกล้ชิดกับเราและสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรเริ่มมีการออกแบบ AI ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและมีหลักจริยธรรมในการตัดสินใจ เพื่อให้เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์

1 2 3 4