ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ พร้อมสนองแนวทางภาครัฐ รับซื้อ B100 ตามราคากลาง ร่วมแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม

บางจากฯ พร้อมสนองแนวทางภาครัฐ รับซื้อ B100 ตามราคากลาง ร่วมแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม

5 มิถุนายน 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าภายใน ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันจากสถานการณ์ปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง โดยได้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้นนั้น บางจากฯ พร้อมรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ตามราคาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนด ผ่านบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งบีบีจีไอจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มตามราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนด ให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บางจากฯ ซื้อน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 1.3 ล้านลิตรต่อวันจากบีบีจีไอ ซึ่งมีกำลัง การผลิต 1 ล้านลิตรต่อวัน นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลกทั้ง 2 แห่ง คือโรงกลั่นพระโขนง และโรงกลั่นศรีราชา

บางจากฯ ได้เริ่มผลิตและนำร่องการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบ เป็นวัตถุดิบหลัก เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ เสริมสร้างการพึ่งพาตนเองทางพลังงานของประเทศมาใช้ ไม่เพียงเป็นการสร้างพลังงานทางเลือกให้กับประเทศ แต่ยังเป็นการ ช่วยสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มจากภาคการเกษตร ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก