ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผลิต “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” ลดการสัมผัสเสื้อผ้าติดเชื้อโควิด-19

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผลิต “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” ลดการสัมผัสเสื้อผ้าติดเชื้อโควิด-19

16 มิถุนายน 2020


ถุงซักผ้าละลายน้ำได้

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” เพื่อลดการสัมผัสเสื้อผ้าติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์

ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ เป็นสินค้าใหม่ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทีมงานได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์มาพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้สามารถละลายน้ำได้ จึงนำมาออกแบบเป็นถุงซักผ้า เพียงนำถุงซักผ้าละลายน้ำที่บรรจุผ้าเปื้อนใส่เข้าเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ในขั้นตอนการซักล้าง ถุงจะค่อย ๆ ละลายน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนหมดภายใน 3-15 นาที ผ้าเปื้อนด้านในจะเริ่มสัมผัสกับน้ำและน้ำยาซักล้างตามกระบวนการซักล้างปกติ โดยไม่เหลือสารตกค้างซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยล่าสุดนายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ นายภราดร จุลชาต กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบบรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง ให้แก่ นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้โรงพยาบาลนำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ไปใช้บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน และนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้ทันที โดยถุงซักผ้าจะละลายน้ำได้เองในระหว่างการซักโดยไม่เหลือสารตกค้าง ผู้ทำหน้าที่ซักผ้าจะมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า

ทั้งนี้เอสซีจี แพคเกจจิ้งได้เริ่มจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศแล้ว นอกจากนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ละลายน้ำนี้ให้สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ