ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > EXIM Bank หนุน”ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล” จากเทรดเดอร์สู่ผู้ส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกมาตรฐานโลก

EXIM Bank หนุน”ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล” จากเทรดเดอร์สู่ผู้ส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกมาตรฐานโลก

7 เมษายน 2017


ข้อมูลจากวารสาร EXIM E-NEWS ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560ได้นำเสนอการโอกาสทางธุรกิจของสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ของ “วิภาดา พลาธนพร” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) เพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตและส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิก

จุดเริ่มเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิก

วิภาดาเล่าว่าปี 2554 ครอบครัวได้เริ่มต้นทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป (Trader) สินค้าอุปโภคบริโภค และเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไป ต่อมาประสบปัญหาสินค้าส่งออกไม่ผ่านมาตรฐานที่ต่างประเทศกำหนด เพราะไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าที่มาจากผู้ผลิตได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าจึงเห็นว่าสินค้าประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

“จากที่ตัวเองจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร จึงมีความรู้เรื่องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทุนเดิม และได้เริ่มต้นศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการผลิตจากงานวิจัยต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อนำมาปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน แต่พบว่ามีการเติมสารเคมีหลายชนิดในเส้นก๋วยเตี๋ยว ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียนมาจึงต้องการเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ปี 2556 เราจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกโดยเฉพาะ ซึ่งการผลิตสินค้าออร์แกนิกมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมาก เราจึงคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกที่มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษา รวมไปถึงโรงงานผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล”

วิภาดา พลาธนพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

วิภาดาเล่าต่อว่า”ระยะแรกตลาดเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก คนไทยยังไม่รู้จักว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิกเป็นอย่างไร ไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารด้วยเส้น เราจึงเริ่มทำการตลาดโดยเข้าร่วมออกบูทขายสินค้าในงานตลาดสินค้าออร์แกนิกต่างๆ เช่น Bangkok Farmer’s Market เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพ ต่อมามีห้างสรรพสินค้าติดต่อให้ไปวางขาย ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้น เราจึงเริ่มไปออกบูทงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มยุโรป ในช่วงปีแรกที่สินค้ายังไม่ค่อยได้รับการตอบรับมากนัก เรากลับมาพัฒนามาตรฐานการผลิตของเราให้สามารถผ่านมาตรฐานของ EU ทำให้ปีต่อมาสินค้าของเราได้รับการตอบรับดีมาก เนื่องจากชาวยุโรปนิยมบริโภคอาหารออร์แกนิกมากถึง 80% และสินค้าของเราได้รับความเชื่อมั่น”

หลังจากนั้นได้ตัดสินใจย้ายโรงงานเพื่อขยายกำลังผลิตให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักที่ส่งสินค้าไปขายภายใต้แบรนด์ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล ได้แก่ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ส่วนที่ผลิตให้แบรนด์อื่นลูกค้าจะส่งไปขายแถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในอนาคตเรามีแผนจะไปบุกเบิกตลาดออสเตรเลีย รวมทั้งผลิตสินค้าใหม่ เช่น เส้นหมี่ออร์แกนิก ด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่

1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) (ACT: Agricultural Certification Thailand) แบ่งเป็น 3 ระดับ

  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
  • มาตรฐานสินค้าออร์แกนิกจากกลุ่มประเทศยุโรป (Organic Certification – European Union)
  • มาตรฐานสินค้าออร์แกนิกจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA: United States Department of Agriculture)

2. มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้แก่

  • มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
  • มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • มาตรฐาน BRC (The British Retail Consortium) จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร

ก้าวแรกและก้าวต่อไปของ “ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล”

เนื่องจากข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและเป็นสินค้าเกษตร ปัญหาที่เราพบจึงได้แก่ การจัดการกับวัตถุดิบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถควมคุมผลผลิตได้ ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต เราจึงต้องวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นรายปี กำหนดรับมอบวัตถุดิบสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ซึ่งต้องชำระเงินให้ซัพพลายเออร์เป็นเงินสด ทำให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในบางครั้ง และเราต้องลงทุนกับระบบการดำเนินงานมากขึ้นด้วย เช่น การพัฒนาโรงงานให้ได้มาตรฐาน อีกปัญหาหนึ่งที่พบคือ เราไม่สามารถส่งสินค้าไปขายในบางประเทศได้ เนื่องจากมีผู้นำแบรนด์สินค้าของเราไปจดลิขสิทธิ์ ทำให้เราเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

ที่ผ่านมาEXIM BANK ได้เข้ามาช่วยให้เราเริ่มขยับขยายโรงงานเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เราได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก EXIM BANK ช่วยเหลือและดูแลเราเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่มีหยุดชะงัก ก็ฝากถึงผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออก-ลงทุน การทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น ทราบว่าตัวเองต้องการทำอะไร มีความรู้ในสินค้าและกิจการของตนเอง ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ไม่กังวลมากเกินไปจนไม่กล้าเริ่มต้นหรือเดินหน้าธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีความจริงจังและจริงใจกับลูกค้า คัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ขอให้คิดว่าความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ “เราต้องไม่ท้อถอย”

“ขณะนี้เราเพียงแค่ได้ก้าวข้ามความสำเร็จมาขั้นหนึ่งเท่านั้น และนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจสินค้าออร์แกนิกของเรา เราภูมิใจที่มีแบรนด์สินค้าของตัวเอง คือ ‘ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล’ สินค้าของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและสามารถส่งไปขายในตลาดต่างประเทศได้ แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป และคงรักษาคุณภาพสินค้า ทำให้แบรนด์ ‘ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล’ อยู่ในตลาดสินค้าออร์แกนิกได้ยาวนานและตลอดไป” วิภาดากล่าว