ThaiPublica > เกาะกระแส > 3 ปี 2 เดือน รัฐบาลประยุทธ์ คนไทยร้องทุกข์กว่า 300,000 ครั้ง 3 อันดับแรก “สวัสดิการสังคม-จนท.รัฐ-เศรษฐกิจ”

3 ปี 2 เดือน รัฐบาลประยุทธ์ คนไทยร้องทุกข์กว่า 300,000 ครั้ง 3 อันดับแรก “สวัสดิการสังคม-จนท.รัฐ-เศรษฐกิจ”

20 ธันวาคม 2016


thaipublica-cover-เรื่องราวร้องทุกข์

3 ปีของ “ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน” หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (1111) ภายใต้คณะทำงานของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงบริการประชาชนต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีช่องทางเพิ่มอีก 2 ช่องทาง คือ โมบายแอปพลิเคชัน และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนโดยตรง ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและสรุปรายงานผลความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทุก 3 เดือน

จากการประมวลจำนวนการร้องทุกข์ในช่วง 3 ปี 2 เดือน(ปีงบประมาณ 2557-2560) ที่ผ่านมา จำนวนการร้องทุกข์ 377,709 ครั้ง โดยเป็นการร้องทุกข์ในเรื่องสังคมและสวัสดิการเยอะที่สุด รองลงมาการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ดูตารางประกอบ-คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

thaipublica-เรื่องราวร้องทุกข์ปี57-60-2

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรายงานจำนวนเรื่องเท่านั้น โดยแยกตามประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ แต่ไม่มีรายละเอียดของการร้องทุกข์ในแต่ละประเภท อาทิ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลายกลุ่ม เช่นการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นทุจริตซึ่งมีแค่จำนวนเรื่อง แต่ไม่มีรายละเอียดว่าทุจริตอะไร ที่ไหน อย่างไร หรือการร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งติดอันดับที่ถูกร้องเรียนมาก ข้อมูลที่เปิดเผยก็ไม่มีรายละเอียดว่าถูกร้องเรียนเรื่องเยอะสุด เป็นที่ไหน อย่างไร หรือการร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการพนัน ปัญหาการจัดระเบียบสังคม ปัญหาที่ดิน ปัญหาสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของเรื่องราวจะบ่งบอกต้นเหตุหรืออาการปัญหาที่จะนำมาสู่ภาพใหญ่ของสังคม กับแนวทางการแก้ไขหรือดำเนินการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

thaipublica-เรื่องราวร้องทุกข์2

thaipublica-เรื่องราวร้องทุกข์1

ประเภทเรื่องที่คนร้องเรียนมามากที่สุด นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2560 คือ สังคมและสวัสดิการ ดังนี้

  • ปี 2557 มีจำนวน 55,064 เรื่อง
  • ปี 2558 มีจำนวน 78,928 เรื่อง
  • ปี 2559 มีจำนวน 58,368 เรื่อง
  • ปี 2560 คือ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 10,360 เรื่อง

ประเด็นปัญหาในหมวดสังคมและสวัสดิการมี 16 เรื่อง ได้แก่ การกีฬา ,การพนัน, การศึกษา ,จัดระเบียบสังคม ,ประกันสังคม ,ปัญหาแรงงาน ,ปัญหาที่ดิน ,ปัญหาที่อยู่อาศัย ,ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ,สถานภาพของบุคคล ,สวัสดิการสงเคราะห์ ,สังคมเสื่อมโทรม ,สาธารณสุข ,สาธารณูปโภค ,สิทธิมนุษยชน และหลักประกันสุขภาพ

เมื่อดูข้อมูลในรายประเภทปัญหาที่มีคนร้องเรียนเข้ามามากสุดในหมวดสังคมและสวัสดิการ คือ “สังคมเสื่อมโทรม” ดังนี้

  • ปี 2557 รวม 19,259 เรื่อง
  • ปี 2558 รวม 28,818 เรื่อง
  • ปี 2559 รวม 21,830 เรื่อง
  • ปี 2560 ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 3,465 เรื่อง

รวมแล้วในระยะเวลา 3 ปี 2 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนร้องเรียน “สังคมเสื่อมโทรม” จำนวน 73,372 เรื่อง ได้แก่การค้าประเวณี-โสเภณี / โจรกรรม – อาชญากรรม / ทารุณกรรมเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ / ผู้มีอิทธิพล – ข่มขู่ รีดไถ / ยาเสพติด / สื่อลามกอนาจาร / เหตุเดือดร้อนรำคาญ (สำหรับเหตุเดือดร้อนรำคาญ คือ เรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ เช่น เสียงดังรบกวน)

สำหรับช่องทางการร้องทุกข์ในปี2559 ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงรายงานจำนวนเรื่องที่ประชาชนแจ้งเป็นปัญหา เข้ามาที่ศูนย์บริการร้องทุกข์ 1111 ผ่านแต่ละช่องทาง มีจำนวนรวม 162,905 ครั้ง แยกตามประเภทของช่องทางดังต่อไปนี้

1. สายด่วน 1111 กด 2 โทรฟรี 24 ชั่วโมง จำนวน 133,258 ครั้ง
2. ตู้ ปณ. 1111, จดหมาย และโทรสาร จำนวน 13,569 ครั้ง (ตู้ ปณ. 1111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10332 ไม่ต้องติดแสตมป์)
3. จุดบริการร่วม 1111 ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 6,965 ครั้ง
4. เว็บไซต์ www.1111.go.th จำนวน 6,887 ครั้ง
5. โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 จำนวน 2,023 ครั้ง
6. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 203 ครั้ง

หากเทียบกับปีที่แล้ว ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558) มีประชาชนใช้ช่องทางร้องเรียนถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ผ่านสายด่วน 1111 มากที่สุด 180,000 ครั้ง เว็บไซต์ 20,000 ครั้ง ไปรษณีย์ 17,000 ครั้ง จุดบริการประชาชน 9,000 ครั้ง และผ่าน คสช. กว่า 1,000 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวได้ทดลองใช้สายด่วน 1111 เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนของผู้สื่อข่าวเอง พบว่า พนักงานรับสายเร็วทันใจ การตอบคำถามและให้บริการเป็นที่น่าพอใจ