ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” ใช้ “โซนแมน” จัดสรร รู้คนใช้ตัวจริง สร้างวินัย-ความเป็นธรรมในการใช้น้ำ > คลองส่งน้ำชลประทานในลั่มน้ำเจ้าพระยาของสำนักชลประทานที่ 12 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

คลองส่งน้ำชลประทานในลั่มน้ำเจ้าพระยาของสำนักชลประทานที่ 12 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

24 กรกฎาคม 2015


ป้ายคำ :