ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สถานการณ์ “ขยะ” ของไทย > ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณที่กำจัดได้

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณที่กำจัดได้

15 พฤษภาคม 2013


ป้ายคำ :