รายการวิทยุ/วีดิโอ

รักษ์ป่าน่าน …บริบทและยุทธศาสตร์ของการรักษาป่า โดย บัณฑูร ล่ำซำ

15 มีนาคม 2014

รักษ์ป่าน่าน …บริบทและยุทธศาสตร์ของการรักษาป่า โดย บัณฑูร ล่ำซำ

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: ระบบสาธารณสุขไทย ถึงเวลาต้องมี Hospice “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

23 มกราคม 2013

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: ระบบสาธารณสุขไทย กับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย Paliative care

Play

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง

15 ตุลาคม 2012

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง

Play

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: 70 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง

9 ตุลาคม 2012

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเ […]

Play

ไทยพับลิก้าเรดิโอ : ตรวจกระเป๋าเดินทางกรรมาธิการดูงานต่างประเทศ

27 กันยายน 2012

จากที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอ เรื่องการจัดสรรงบปร […]

Play

ไทยพับลิก้าเรดิโอ : ปฏิรูปภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า

18 กันยายน 2012

ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ จากการวา […]

Play