ThaiPublica Forum

ThaiPublica Forum แจกแจงโครงการรับจำนำข้าวข้อมูลที่คนไทยต้องรู้ : ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?

19 พฤศจิกายน 2012

ThaiPublica Forum แจกแจงโครงการรับจำนำข้าวข้อมูลที่คนไทยต้องรู้ : ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 : “ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?”

14 พฤศจิกายน 2012

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 : “ข้าว ชาวนา นักการเมือง และประเทศชาติ ใครได้ใครเสีย?”

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ: 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเจอ

15 ตุลาคม 2012

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 4 : 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 3 “15 ปีวิกฤติ 2540 ประเทศไทยอยู่ตรงไหน”

16 กรกฎาคม 2012

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 3 “15 ปีวิกฤติ 2540 ประเทศไทยอยู่ตรงไหน”

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 2 “วิกฤติหนี้อียู ผลกระทบและทางออก”

19 มิถุนายน 2012

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 2 “วิกฤติหนี้อียู ผลกระทบและทางออก”

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 2

18 มิถุนายน 2012

Economic Outlook ดาวน์โหลด Greek and Euro and Asia and […]

ThaiPublica Forum ครั้งที่1 – “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

29 กุมภาพันธ์ 2012

ThaiPublica Forum ครั้งที่1 – “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

23 กุมภาพันธ์ 2012

สำนักข่าวไทยพับลิก้าจัดเสวนา หัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังฟรีและสำรองที่นั่งได้ที่ info@Thaipublica.org หรือ โทร 02-9706998