เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่1) : ความเข้มแข็ง”ชุมชนสะเอียบ” 23 ปีการต่อสู้ พลังจากรุ่นสู่รุ่น

เขื่อนแก่งเสือเต้น : ความเข้มแข็งชุมชน “สะเอียบ” 23 ปีการต่อสู้ พลังจากรุ่นสู่รุ่น