ตระกูลปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ แชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 2558 มั่งคั่ง 8.8 หมื่นล้าน

เผยแชมป์เศรษฐีหุ้นปี 2558 “หมอเสริฐ” นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ แห่งโรงพยาบาลกรุงเทพ ยังรักษาบัลลังก์เศรษฐีหุ้นไทยได้อีกเป็นปีที่ 3 รวย 6.2 หมื่นล้าน เศรษฐีหุ้นอันดับ 2 ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บิ๊กบอสพฤกษา รวย 3.5 หมื่นล้าน ตามด้วย สมโภชน์ อาหุนัย เจ้าพ่อหุ้นพลังงาน EA นั่งเศรษฐีหุ้นอันดับ 3 รวย 3.2 หมื่นล้าน ด้านตระกูลปราสาททองโอสถ ก้าวขึ้นแชมป์ตระกูลเศรษฐีหุ้นไทย มั่งคั่ง 8.8 หมื่นล้าน