“เศรษฐศาสตร์อมาตย์” ว่าด้วย “เอกสิทธิ์ของคนที่ร่ำรวยและซูเปอร์การผูกขาด”

“เศรษฐศาสตร์อมาตย์” ว่าด้วย “เอกสิทธิ์ของคนที่ร่ำรวยและซูเปอร์การผูกขาด”