บทสรุปสำคัญๆ 20 ข้อของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเเละเศรษฐศาสตร์ความสุข

เป็นเวลากว่าสิบเจ็ดปีแล้วที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความสุขและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมา ผมลองพยายามสรุปผลงานวิจัยที่ผมคิดว่าสำคัญๆ สัก 20 ข้อจากประสบการณ์ของผม

ทำยังไงให้คนหันมาสนใจสินค้าที่เราอยากจะขายได้โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ปัญหาของคนเราก็คือ ข้อสันนิษฐาน IIA นั้นมักจะไม่ค่อยตรงกันกับพฤติกรรมของคนในโลกความเป็นจริงเสมอไป นั่นก็เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของคนเรานั้นไม่ใช่ absolute เเต่เป็น relative

วิธีบรรเทาปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

การปฏิรูปภาคไม่แสวงกำไรทั้งระบบ โดยเฉพาะการให้มูลนิธิและวัดต่างๆ เปิดเผยและแจงรายรับรายจ่ายตามมาตรฐานบัญชี สำคัญไม่แพ้การพยายามเปลี่ยนทัศนคติของคน ให้มองว่าการโกงก็คือการโกง รวมทั้งหลายเรื่องที่เรามักจะเข้าข้างตัวเองว่า นี่ไม่ใช่โกง เป็นแต่เพียงการใช้ “เส้น” ซึ่งเป็นเรื่อง “ปกติ” ในสังคมอุปถัมภ์แบบไทยๆ

ธนาคารโลก เปิดรายงานการพัฒนา‘58 ชี้มนุษย์ใช้ “เหตุผล” ตัดสินใจน้อยกว่าที่คิด – “อัมมาร” แนะรัฐวาง นบ.บนพฤติกรรมผู้คนมากขึ้น

ธนาคารโลก เปิดรายงานการพัฒนาประจำปี 2558 ชี้มนุษย์ตัดสินใจ “อย่างสมเหตุสมผล” น้อยกว่าที่คิด – “อัมมาร” แนะรัฐทิ้งทฤษฎี วาง นบ.บนพฤติกรรมผู้คนมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบ (1): หลักคิดกับธรรมชาติมนุษย์ (อีกครั้ง)

การให้ความรู้ทางการเงินในฐานะกิจกรรมซึ่งเป็นเอกเทศจากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการให้คนจัดการเงินเป็น สถาบันการเงินควรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบด้วย นั่นหมายถึงการบูรณาการความรู้ทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง และรัฐควรกำหนด “ค่าตั้งต้นที่มีเหตุมีผล” สำหรับประชาชน