ทำไมถึงต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์ความสุขในประเทศไทย

คำตอบของผมมาจากคำถามที่ผมเคยตั้งเอาไว้ถามตัวเองในสมัยที่ผมเริ่มทำการวิจัยในเรื่องพวกนี้ตอนแรกๆ นั่นก็คือ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ถ้าชาวพุทธทุกคนต่างก็รู้ซึ่งถึงหนทางที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ แล้วทำไมทุกคนที่เป็นชาวพุทธจึงไม่มีความสุขด้วยกันทุกคน ทำไมคนส่วนใหญ่ ถ้ารู้ในคำตอบอยู่แล้วว่าอะไรที่จะสามารถทำให้ตัวเราพ้นทุกข์ได้ เราจึงไม่ทำกัน