“ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ชี้ปัญหาใหญ่การเมืองไทยอยู่ที่ “พรรคการเมือง” ปรับตัวไม่ทันประชาชน

ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร วิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทยมาถึงจุดนี้เพราะพรรคการเมืองปรับตัวไม่ทันประชาชนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคาดต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปอีก 2-3 ปี ชี้ทางออกต้องเปลี่ยนพรรคการเมืองให้มีประชาธิปไตยมากขึ้น และให้มวลชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการและกำกับพรรคการเมืองมากขึ้น

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” เรื่องจริงของประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป (1)

“เพื่อชาติ เพื่อ humanity” ละครที่จำลองประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ละครอิงประวัติศาสตร์ แต่เป็นส่วนที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์วีระบุรุษที่ชื่อ “จำกัด พลางกูร”