ถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันประเทศไทย ในแนวนักเศรษฐศาสตร์การประพฤติ เราควรต้องทำอย่างไร

กระบวนการของการตัดสินใจของคนเราส่วนใหญ่ว่าจะเลือกที่จะโกงดีหรือไม่โกงดีนั้นถูกกำหนดด้วยแรงจูงใจง่ายๆ ที่ขัดแย้งกันอยู่สองอย่าง แรงจูงใจอย่างแรกก็คือคนเราทุกคนต้องการที่จะคิดกับตัวเองว่า เราเป็นคนดี เป็นคนที่ซื่อตรง (พูดง่ายๆ ก็คือเราสามารถที่จะมองกระจกได้โดยไม่อายตัวเอง) ส่วนเเรงจูงใจอย่างที่สองก็คือ คนเราทุกคนต่างก็อยากที่จะได้กำไรจากการโกงระบบ โกงตลาด โกงคนอื่นกันทั้งนั้น ซึ่งเเรงจูงใจอันนี้เป็นมาตรฐานแรงจูงใจของหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนะครับ (เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอะไรมันมากถ้าลึกๆ แล้วตัวคุณเองก็มีแรงจูงใจอันนี้อยู่)