สภาพัฒน์เผยไตรมาส 4/2558 เศรษฐกิจภายในฟื้นตัว – รับปีนี้กังวล “เศรษฐกิจจีน-ราคาน้ำมัน” ปรับลดตัวเลขยกแผง

สภาพัฒน์เผยไตรมาส 4/2558 เศรษฐกิจภายในฟื้นตัว – รับปีนี้กังวล “เศรษฐกิจจีน-ราคาน้ำมัน” ปรับลดตัวเลขยกแผง