ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว “Thailand’s New Normal” หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราควรทำอะไร

สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่: Thailand’s New Normal” พบว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในอัตราที่ต่ำลง และช้าลงกว่าเมื่อก่อน เพราะเรากำลังเข้าสู่บริบทใหม่ หรือ “New normal” เช่น เศรษฐกิจไทยจากที่เคยโตเฉลี่ย 5% ในทศวรรษนี้จะเฉลี่ยเหลือ 3% ต่อปีเท่านั้น งบประมาณจากที่เคยใช้งบประชานิยมได้เต็มที่ก็กลายเป็นรัฐที่ต้องรัฐเข็มขัดมากขึ้น ทิศทางการลงทุนจะเปลี่ยนไปจากเงินลงทุน “จาก” ต่างประเทศ ก็เปลี่ยนเป็นนำเงินลงทุน “ไปยัง”ต่างประเทศมากขึ้น ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่จะโตช้าลง แต่ยังมีมลภาวะมากขึ้นและมีความมั่นคงด้านพลังงานน้อยลง