แกรนท์ ธอร์นตัน ชี้ 10 ปีเศรษฐกิจไทย- ขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอยกว่าที่ควรจะเป็น

แกรนท์ ธอร์นตัน ชี้ 10 ปีเศรษฐกิจไทย- ขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอยกว่าที่ควรจะเป็น และภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าของภูมิภาคอาเซียน ทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยแนวโน้มของการเติบโตหรือจีดีพีของเศรษฐกิจโลกหดตัว 34% ขณะที่ประเทศกลุ่มอาเซียนหดตัวเพียง 8% แต่ประเทศไทยหดตัวสูงถึง 66%