สภาพัฒน์ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว โตสูงสุดในรอบ 3 ปี แต่เปราะบางจากปัจจัยลบด้านรายได้

สภาพัฒน์ชี้เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัว โตสูงสุดในรอบ 3 ปี แต่เปราะบางจากปัจจัยลบด้านรายได้ การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว