ธนาคารโลกคาดปี 2559 หวั่นตลาดเกิดใหม่ฉุดการเติบโตเศรษฐกิจโลก

รายงานเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกปี 2559 คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และเศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตระดับปานกลางที่ร้อยละ 2.9